Rozličné tvary a rozmery LED reklamy. Svetelné reklamy rôznych typov: boxy, panely, 3D nápisy, logá, nasvietené plochy... Návrh -výroba-dovoz-montáž. Zlepšite propagovanie firmy novým štýlom. Vyžiadajte si cenovú ponuku a my vás budeme kontaktovať.