Rozmer: 9,6 x 10,5 cm
Kalendárium: mesačné medzinárodné
Rozsah kalendára: 13 listov

Cenová kalkulácia

Celkom : € 1,44