Samolepiace fólie do exteriéru na rôzne použitia. Fólie sa môžu priamo potláčať, plotrovať z nich rôzne tvary a texty, či kašírovať na doskové materiály. Majú veľmi široké použitie, či už ako reklamné a informačné nálepky alebo ako polepy v rôznych interiéroch, polepy okien, výkladov, automobilov a pod.

Vyrezaná samolepka je dodaná ak je to potrebné s prenosovou fóliou, ktorá slúži na jednoduché nalepenie. Platí aj pre rezanú tlačenú samolepku.

V prípade vytvorenia grafiky alebo montáže si vyžiadajte cenovú ponuku.

Cenová kalkulácia

x
010
020
021
025
041
045
050
086
084
056
054
055
312
031
047
036
040
042
060
061
064
063
800
081
023
070
073
072
091
092
montáž
grafika
Celkom s DPH : € 5,00
Odhadované celkom : € 5,00