Avery Dennison® FT 397 je polyester potiahnutý akrylátovým lepidlom z oboch strán. Adhézny systém má vysokú odolnosť voči zmäkčovadlám. Vzhľadom na obojstranné krytie vlhku odolným podkladovým papierom sa vyznačuje vysokou všestrannosťou v mnohých aplikáciách v oblasti značenia, displejov, grafiky a všeobecných montážnych aplikácií a poskytuje vynikajúcu teplotnú odolnosť, odolnosť voči UV žiareniu, chemickým látkam a vlhkosti.

Cenová kalkulácia

Celkom s DPH : € 4,32