Neobmedzené možnosti zhotovenia polepov dopravných prostriedkov využítím najrôznejších motívov od jednoduchých textov a logotipov, až po kompletný polep dopravného prostriedku samolepiacou fóliou. Polep okien špecialnými autofóliami tiež spadá do našich služieb.