ZÁKLADŇA / UPEVNENIE VLAJKOVÉHO STOŽIARU DO STENY.
Konštrukcia: OCEĽ.

Cenová kalkulácia

Celkom s DPH : € 12,26