ZÁKLADŇA / UPEVNENIE VLAJKOVÉHO STOŽIARU DO STENY.
Konštrukcia: OCEĽ.

Cenová kalkulácia

Celkom :€ 12,26