Požiarna prikrývka zo sklenených vlákien s rozmerom 100 x 100 cm je uložená v ouzdre z PVC s rozmerom 33 x 18 cm. Zodpoveá norme EN -1869:1997.

Rozmery: 18 x 33 cm

Cenová kalkulácia

Celkom s DPH : € 15,04