Rozmer: 45 x 31,5 cm
Kalendárium: mesačné medzinárodné
Rozsah kalendára: 14 listov
Plocha pre potlač: 45 x 7 cm

Cenová kalkulácia

Celkom : € 6,35