Rozmer: 24 x 33 cm
Kalendárium: mesačné medzinárodné
Rozsah kalendára: 14 listov
Plocha pre potlač: 24 x 7 cm

Cenová kalkulácia

Celkom : € 4,95