Rozmer: 48,5 x 34 cm
Kalendárium: mesačné medzinárodné
Rozsah kalendára: 14 listov
Plocha pre potlač: 48,5 x 7 cm

Cenová kalkulácia

Celkom : € 7,73