Rozmer: 34 x 32,5 cm
Kalendárium: mesačné medzinárodné
Rozsah kalendára: 14 listov
Plocha pre potlač: 34 x 7 cm

Cenová kalkulácia

Celkom : € 4,95