Dosky s nasúvacou lištou sú pevné reprezentatívne dosky odolné proti opotrebeniu, a pritom s možnosťou rýchlej výmeny buď jednotlivých listov alebo celého obsahu. Tieto dosky nachádzajú uplatnenie ako v kanceláriách, tak vďaka presonalizácie i v hoteloch či reštauráciách. Elegantné pevné dosky pre kompletizáciu dokumentov bez použitia viazacieho prístroja. Rôzne veľkosti.

 

 

Cenová kalkulácia

Celkom :€ 23,99