Billboard priťahuje pozornosť. Dokáže osloviť obrovské množstvo ľudí, už po pár videniach sa vryje do pamäti.

- cena zahŕňa iba tlač predpripravenej grafiky na kvalitný billboardový papier

- v prípade potreby tlačíme aj namieru, realizujeme montáž a grafiku

Vyžiadajte si cenovú ponuku.

Cenová kalkulácia

Celkom :€ 53,00
Odhadované celkom :€ 53,00