Čiernobiele kopírovanie dokumentov A3, A4

Čiernobiele kopírovanie dokumentov A3, A4